Маладыя і незнаёмыя

Паэзія – гэта не проста адзін з відаў мастацтва. Гэта свет, які вядзе па жыцці, адлюстроўвае стан душы чалавека, раскрывае яго сутнасць. 

Адкрываючы перад чытачом таямніцы сваёй душы, аўтар дзеліцца з ім думкамі, пачуццямі, успамінамі. 

Колькі іх, невядомых і таленавітых. Я прапаную вам знайсці звесткі пра іх.
Заданіі для груп   "Знайдзі аўтара верша".

1 група
2 група


3 група
Агульнае заданне
Давайце разам пазнаемімся з творчасцю маладых паэтаў і пісьменнікаў, а вынікі гэтага знаемства размесцім на он- лайн дошцы.

Ацэньванне (адзначайце на старонцы "Лесвіца поспеху")
За першае заданне-максімальна 3 балы (адказ на пытанне поўны і падрабязны)

За другое заданне- па 2 балы за кожны пост